ClientWireLink - GreenEightSystem

Karta kliencka ClientWireLink jest jednostką podrzędną, która za pomocą komunikacji przewodowej nawiązuje połączenie z serwerem systemowym ServerRFLink lub SerwerWireLink. Urządzenie koordynuje wymianę informacji między modułem czytnika smart card znajdującym się w cyfrowym tunerze satelitarnym lub w module CI, a serwerem systemowym ServerRFLink lub SerwerWireLink. Karta kliencka ClientWireLink obsługuje wszystkie dostępne na rynku cyfrowe tunery satelitarne i moduły CI.